Do kdaj si bodo zgodovinarji domišljali, da je mogoče o zgodovini kaj vedeti?

Refleksije in razprave

V prispevku avtor problematizira pojem zgodovinske resnice v povezavi z antičnimi olimpijskimi igrami. Posredno postavlja pod vprašaj celotno sedanjo metodologijo zgodovinarjev. Posredno in kot alternativo pa ponuja psihoanalitično razumevanje duševnosti kot pomožno metodo spoznavanja in interpretiranja nekaterih zgodovinskih dogodkov. Osredotoča se predvsem na antične olimpijske igre in na ženski šport oz. na prisotnost žensk na takratnih igrah. Pri razumevanju tekmovalne paradigme (agon) se opira na Freudov koncept Ojdipovega kompleksa in kastracije ter na teorijo libida oz. seksualnost. Avtor Pavzanijave potopisne pripovedi o stari Grčijo razlaga klasično freudovsko oz. skozi psihoanalizo – skratka bistveno drugače, kot smo bili vajeni antično zgodovino olimpijskih iger poslušati od klasičnih zgodovinarjev. Avtorjev pristop k zgodovinskim dogodkom je radikalno drugačen od dosedanjega pristopa zgodovinarjev. 

Ključne besede: zgodovina, psihoanaliza, antične olimpijske igre, Ojdipov kompleks, kastracija, spolne razlike. 

mag. Roman Vodeb