Imenovanje ravnateljev: primeri iz Brazilije

Refleksije in razprave

V tem članku teče razprava o postopku izvolitve predstojnika v državi Rio Grande do Sul v Braziliji. Prikazuje ozadje v zvezi z demokratičnim procesom izbiranja ravnateljev. Predstavljene so tri študije posameznih primerov izvolitve predstojnika in rezultati so izrazili različne dimenzije tega, kaj je vplivalo na izvolitev. To je bila sposobnost vodenja na področju izobraževanja, demokratične vrednote, inovativnost na področju izobraževanja in v enem primeru ireverzibilnost demokratičnega postopka. Postopek volitev lahko pomaga demokratičnemu upravljanju izobraževanja v občini, a ne jamči uspeha v izobraževanju oz. vključitve skupnosti. V zelo majhnem sistemu so zelo pomembne jasne demokratične vrednote in koherentnost, v večji občini pa so pogoj za demokratičnost dobri delovni pogoji in dobro izobraženi učiteljižž. V tretjem primeru je vključitev napredne politične stranke v debato prispevala še eno razsežnost. 

Ključne besede: volitev predstojnikov šol (ravnateljev), izobraževanje na nivoju občine, demokratična participacija. 

dr. Marta Luz Sisson