Moderni menedžment osnovnih in srednjih šol

Refleksije in razprave

Avtorica raziskuje pozicijo osnovne in srednje šole z vidika sodobnega menedžmenta kot dela organizacijske strukture. Tradicionalno vlogo osnovnih in srednjih šol označuje kot mesto izvrševanja vzgojno – izobraževalnega programa. Transformacijo opredeljuje kot vlogo družbene entitete, ki komunicira z vsemi ostalimi družbenimi segmenti in procesi, pri katerih je neophoden sodobni in kompletni, popoln menedžment. Pod pojmom menedžment avtorica razume strokovni tim pod ravnateljevim vodenjem, ki je koncipiran po načelih interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti. 

Ključne besede: šole, menedžment, strokovni tim, interdisciplinarnost. 

Linda Juraković