Model izobraževanja privatne šole Hera

Teorija in praksa

1. UVOD

Izobraževalni zavod Hera je bil ustanovljen leta 1999. Naša dejavnost je povezana z izobraževanjem odraslih, velikokrat le s svetovanjem. Bodoči udeleženci nas obiščejo in sprašujejo za nasvet, kam naj se usmerijo glede nadaljnjega izobraževanja, kaj je za njih primerno glede na zaposlitev, ki jo trenutno opravljajo. Svetujemo jim in predlagamo optimalno pot, kaj je za posameznika najbolj primerno, kaj ga veseli in zanima in katera znanja potrebuje. Naše delo je povezano z novimi in učinkovitimi načini učenja. Naš največji uspeh je, če našemu udeležencu uspe na delovnem mestu napredovati ali celo dobiti novo, boljšo zaposlitev. V našem izobraževalnem zavodu bomo v študijskem letu 2006/2007 vpisovali že peto generacijo študentov v program KOMERCIALIST in POSLOVNI SEKRETAR. V temu programu kandidat pridobi višjo stopnjo strokovne izobrazbe, pogoj za vpis je končana srednja šola. Študij traja dve leti (predavanja, izpiti, seminarske naloge, praktično izobraževanje). Ko študent opravi vse študijske obveznosti, napiše diplomsko nalogo, ki se največkrat navezuje na študentovo zaposlitev. Veliko pozornosti namenjamo praktičnemu izobraževanju, kar je povezano s sodelovanjem s podjetji in gospodarstvom.

 
2. ŠTUDIJSKI PROGRAMI

V letošnjem študijskem letu bomo vpisovali drugo generacijo študentov v programe Multimediji, /naziv inženir Multimedijev/, Komunala /naziv inženir Komunale in Promet /naziv tehnolog Prometa/. Ker gre za izobraževanje odraslih, ki so v večini primerov zaposleni, predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času. Naša prednost in posebnost so manjše skupine, individualno delo, prijazen in neposreden kontakt s predavatelji in vodstvom šole. V postopku vpisa v razvid pripravljamo še višješolska programa Računovodja in Strojništvo. V Sloveniji je bilo naravoslovje kar nekaj let v upadanju in trend EU pri izobraževanju tega področja je pozitiven in zaželen. V postopku vpisa v razvid je tudi Medijski tehnik in Ekonomsko komercialni tehnik. Poleg srednješolskih in višješolskih programov nudimo tudi izobraževanja tujih jezikov za skupine in posameznike. Naša prednost so specialni programi za bančnike, zavarovalništvo, gostinstvo, turizem, prilagajamo se posameznim podjetjem oziroma ciljnim skupinam.
 

3. SEMINARJI

Organiziramo seminarje za področje delovnih razmerij, davčne zakonodaje, gospodarskega prava in javne uprave. To so enodnevni seminarji, na temo novosti, ki se pripravljajo v zakonodaji. Organizacija delavnic za manjše skupine na temo potnih stroškov, blagajniškega poslovanja, letnih popisov, itn… so naša posebnost, ker se izobražuje manjše skupine, stik s predavateljem je mogoč tudi pozneje za strokovna vprašanja, ki se pojavijo med delom. Pripravljamo treninge za vodilne in vodstvene delavce na področju retorike, komunikacije, poklicne etike, itd.
 

4. SKLEPNE MISLI

Učenje je uspešno samo takrat, če udeleženca pripravimo na razmere, ki ga čakajo. Umetnost poučevanja pa se spreminja v umetnost, kako naučiti ljudi, da se bodo znali učiti sami in da starost in leta ne igrajo nobene vloge. Pomembno je le, da imajo možnost naučiti se, kako uporabiti sebi najprimernejši in najljubši način učenja in pridobivanje znanja.

Ključne besede: izobraževanje, odrasli, študent, program.

Jelka Ciuha