Varna raba interneta

Teorija in praksa

Mladostniki zaradi svoje radovednosti, neizkušenosti in nepremišljenosti predstavljajo najbolj ranljivo skupino uporabnikov svetovnega spleta. Nekoristne, nezanesljive in zavajajoče informacije na spletu lahko objavi kdorkoli. Mlade je potrebno naučiti, kako preverjati verodostojnost virov informacij in kako prepoznati lažne vsebine. Prepoznati morajo spletne strani, katerih cilj je prikrito pridobivanje osebnih podatkov in možnosti kasnejše zlorabe. V procesu institucionalizacije internetne vzgoje so pomembna tudi pravila obnašanja na svetovnem spletu – bonton kibernetičnega sveta. Uporabniki računalnikov bi se morali bolj zavedati nevarnosti različnih zlorab, predvsem pa, kako se proti njim kar najbolje zavarovati. 

Ključne besede: informacije, komuniciranje, nadzor, viri, varovanje. 

Stanislav Kink