Vpliv informatizacije na vzgojno delo

Teorija in praksa

Ob vse pomembnejšem konceptu vseživljenjskega učenja, kjer je prednostno in poudarjeno področje izobraževanje pedagoških delavcev, ima informacijska tehnologija velik vpliv in pomen za procese vzgojnega delovanja vzgojiteljev v DD. Vzgojitelji se morajo zavedati odgovornosti za lasten profesionalni razvoj. V članku bomo skušali prikazati prednosti in slabosti, ki jih v vzgojno delo prinaša informacijska tehnologija. Pri razmišljanjih bomo izhajali iz stališča, da je vzgojitelj tisti ključni vodja skupine dijakov, ki jim mora biti vzor sprejemanja sprememb in kot tak možen identifikacijski model za razvoj vsesplošno izobražene osebnosti. Znanje računalniških veščin pomeni vzgojitelju dodaten vir informacij in omogoča sodobnejšo in hitrejšo komunikacijo z dijaki, starši in okoljem. 

Ključne besede: informacijska tehnologija, vzgoja, dijaki, komunikacija. 

Franc Tehovnik