Vzgojitelj in starši otrok s posebnimi potrebami

Teorija in praksa

Prispevek obravnava specifiko družine otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami, soočanje družine z invalidnostjo ter s sprejemanjem drugačnosti otroka. Družina predstavlja najpomembnejšo varovalno in podporno mrežo tudi za otroka s posebnimi potrebami. Vzgojitelji v dijaških domovih se vse pogosteje srečujejo z integracijo mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojne skupine. V nadaljevanju prispevka je predstavljena vloga vzgojitelja ter pomen sodelovanja med starši in domom za uspešno vključitev mladostnika v šolanje in življenje v dijaškem domu. Govorimo o dinamičnem procesu, ki poteka med mladostnikom s posebnimi potrebami, vzgojiteljem kot predstavnikom dijaškega doma in staršem, oziroma družino mladostnika. 

Ključne besede: družina, invalidnost, otrok s posebnimi potrebami, vzgojitelj, dijaški dom, integracija. 

Ana Trtnik