Strokovna ocena in pregled člankov

Uvodnik

Nekaj se spreminja v dijaških domovih in spremembe je mogoče zaznati v prevladujoči vsebini člankov. Tokrat najbolj izrazito, čeprav je bilo drugačne vsebine zaznati že prej. Toda niso še napovedale novega vala, novega obdobja, drugačnih pristopov, drugačnih razmišljanj, morda celo drugačnih vrednot. Tokrat pa si ni več mogoče izogniti vtisu da smo nekje drugod, kot smo bili še donedavna. Pri kar 7 prispevkih so ključne besede, ki jih uporabljajo avtorji člankov menedžment, marketing, informatika, računalništvo, trženje, trg delovne sile, profit, hekerji, virusi, ki ogrožajo računalniške programe. In to v člankih, ki so povezani z dijaškimi domovi, z dijaki in njihovimi vzgojitelji.

Še do nedavnega so v naši reviji prevladovali članki z vsebinami kot so vzgoja, vzgojne naloge, vzgojitelj in njegova vloga, odnos, bližina, komunikacija, skupina, posameznik v skupini, prilagajanje in vraščanje posameznika v skupino, v novo okolje, osamljenost in stiske dijakov, medosebni odnosi, prosti čas, pomoč dijakom pri učenju. Nekdanje tipične teme iz dijaških domov na relacijah dijaški dom – vzgojitelj – dijak – starši – šole, so se začele umikati modernim temam, moderni tehnologiji, ki spreminja naš svet, našo miselnost, naš odnos do življenja, miselnost, ki ustvarja bližnjice na poteh k uspehu, ki često ustvarja iluzije o neizmernih možnostih, miselnost, ki je v funkciji novih vrednot in je hkrati tudi odraz novih vrednot, ki se uveljavljajo v širši družbeni skupnosti.

Toda problemi dijakov v dijaških domovih obstajajo enaki, kot so bili v preteklosti. Še vedno doživljajo stiske, ko se znajdejo v novem okolju, tudi tedaj, ko imajo probleme z učenjem in s šolo, ali pa tedaj ko doživljajo razočaranje pri navezovanju stikov s partnerji nasprotnega spola. Potrebujejo pomoč pri učenju, pomoč kadar se znajdejo v življenjskih stiskah, kadar zabredejo in so poskušali iskati uteho in samozavest v alkoholu ali v drogah, potrebujejo pomoč, če se znajdejo na razpotjih v zvezi s poklicnimi ambicijami in drugimi življenjskimi odločitvami, potrebujejo informacije, nasvete, oporo, včasih le prijazno besedo in razumevanje. Potrebujejo pomoč tudi tedaj, kadar se znajdejo na različnih bregovih s starši. In vse je bilo in bo ostalo tudi v prihodnje naloga vzgojiteljev. Če jim bodo lahko vzgojitelji vse to ponudili, bodo dijaški domovi zanje privlačni, privlačni bodo tudi njihovim staršem. Če jim bo lahko dijaški dom ponudil še kaj drugega, na primer učenje tujih jezikov, osnovna znanja iz računalništva, če jim bo pomagal k znanju lepega slovenskega jezika, če jih bo naučil tehnik in strategij vedenja, jim ponudil znanja za pridobitev licence za vožnjo z avtomobilom, jih naučil strategij organizacije vsakdana in uspešnega poseganja v življenje, se bo povečeval kulturni in socialni kapital dijakov, s tem pa si bodo pridobili veščine, ki jih bodo potrebovali v svetu v katerega vstopajo. Na ta način se bo tudi zmanjševala njihova potreba po opijanju z alkoholom in drogami, tudi potreba po številnih drugih oblikah bega in pozabljanja.

Vsebine dela vzgojiteljev pri delu z dijaki ostajajo podobne, če že ne enake kot v preteklosti. Moderne tehnologije in sodobni pristopi pa odpirajo nove možnosti in lahko prispevajo k večji učinkovitosti, k sodobnemu jeziku sporazumevanja z dijaki in njihovimi starši, k razmisleku o sodobni ponudbi dijakom.

Številka Iskanj 25-26 seveda prinaša tudi tipične pedagoške teme s področja dijaških domov, tudi teme, ki nam dajejo v pogled v sorodna pedagoška področja, predvsem v srednjo šolo, v domove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Zavod za invalidno mladino v Kamniku), zanimivi pa so tudi prispevki, ki nam omogočajo pogled tudi izven naših meja v Brazilijo in Hrvaško. Med drugim se na ta način približujemo izpolnitvi kriterija »70% člankov v tujih jezikih«, če želimo da bo naša revija uvrščena v mednarodne baze podatkov. V tej smeri, bo potrebno narediti še kaj več, pa četudi prispevki iz tujine ne bodo ravno z ožjega področja dijaških domov. 

dr. Vinko Skalar, odgovorni urednik