Contents and Review of Books

Reading for you

Ph.D. Metod Černetič’s book review: Management ekonomike izobraževanja

Ph.D. Gabrijel Devetak

Desa Muck’s book review: Peskovnik boga otroka

Marjan Grahut

Dragica Motik in Irma Veljić’s book review: Spoznavam sebe, tebe, nas 

Mira Turk Škraba

Book “Kurikul kot proces in razvoj” review 

Mira Turk Škraba