Recenzija knjige Dragice Motik in Irme Veljić: Spoznavam sebe, tebe, nas

Beremo za vas

Poznavanje in pravilno razumevanje medkulturne pedagogike ter znanje, informacije, spretnosti, vezani na strpno sožitje in spoštovanje ljudi različnih kultur, ver, narodnosti in pogledov spadajo med ključne naloge sodobne šole v večkulturni skupnosti.
 
Priročnik ponuja primere dobre prakse dela z otroki, mladostniki in njihovimi starši in je namenjen predvsem za delo v razredih z učenci in učenkami, ki izvirajo iz drugih kulturnih, jezikovnih, verskih, pa tudi socialnih okolij. 

Mira Turk Škraba