Avtentična podoba dijaške skupnosti – primer dobre prakse

Razprave in raziskave

Prispevek se osredotoča na pomen lika vzgojitelja v skupnosti dijaškega doma. Primerja ga z likom učitelja zlasti v alternativni šoli, kot je waldorfska, in s svetovalnim delavcem v šoli in v domu. Vzgojitelj je priznano težak poklic v razpetem glokalizacijskem obdobju, v katerem so gojenci izpostavljeni različnim, med seboj neskladnim vplivom. Vzgojitelj se pri svojem sodelovanju z gojenci zgleduje po šolski svetovalni službi, paradigmi teater pedagogike, vlog tutorja, modrih naukov duhovnih voditeljev za vzgojo mladine in zasnove etičnega kodeksa za delavce dijaških domov. Njegov cilj je rast domske skupnosti z osebno rastjo slehernika v njej. Vzgoja gojencev ne temelji le na hedonskih vrednotah mladine, ampak tudi na moralnih, socialnih in duhovnih vrednotah odraslih. Prispevek pokaže tudi etična načela ravnanja. 

Ključne besede: skupnost, učlovečanje, etika medsebojnih odnosov, profesionalna avtonomija, prosocialna vzgoja, vzgojitelj, dijaški dom. 

dr. Bogomir Novak, Štefanija Jaksetič Dujc