Biotehnologija in vloga izobraževanja: pogledi iz jugovzhodne Azije

Razprave in raziskave

21. stoletje se je pričelo s ponovnimi prilagoditvami v družbeno političnih strukturah. Med njimi se s presenetljivim tempom še naprej odvija znanstveno tehnološki napredek v znanosti o življenju in v moderni biotehnologiji. Žal se pa glas vzgojno izobraževalnega poklica v jugovzhodni Aziji komajda sliši. Ko to opažam, bi rad poskusil z vzgojno izobraževalne pozicije razmišljati o biotehnologiji in njenem vplivu na učitelje. S pomočjo analize diskurza sem s tem člankom ugotovil družbeni in kulturni pomen razvoja biotehnologije, vloge izobrazbe v razmerah trenutnega premika nadvlade v južnoazijskih deželah. Ta razprava se bo poskusila izogniti intelektualni pasti nujnih konfliktov med znanostjo in človeštvom in namesto tega oblikovati novo izobraževalno vizijo za prihajajoča tehnološka odkritja. V skladu s to smernico naj bi ta razprava obdelala sistem raziskav v tej osrednji tehnologiji v glavnem s pomočjo pregleda literature in s podatki iz intervjujev kliničnih raziskovalcev iz na to osredotočene skupine. Z razmislekom o vlogi izobrazbe bi rad razjasnil pomen in položaj učiteljev (prosvetarjev) znotraj trenda življenjskih znanosti in biotehnološkega razvoja. 

Ključne besede: biotehnologija, vloga izobraževanja, perspektiva, južna Azija. 

dr. Robin Jung-Cheng