Dijaški domovi in uvajanje sprememb

Razprave in raziskave

Uspešnost zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev subjektov je odvisna od uspešnosti medsebojnega usklajevanja vseh zainteresiranih. Dijaški domovi so vzgojno-izobraževalne organizacije, katerih cilj je med drugim tudi večanje kvalitete in standarda izobraževanja. V sistemu vzgoje in izobraževanja imajo pomembno vlogo in nalogo, vsekakor pa je njihova potreba po usklajevanju z zainteresiranimi organizacijami iz ožjega in širšega okolja pomemben element njihove uspešnosti. V spodnjem tekstu bomo opredelili pomen in namen izobraževanja z vidika organizacijskih ciljev, ki morajo biti dosegljivi, skladni, merljivi in spodbudni. Cilji vzgoje in izobraževanja izhajajo iz potrebe ljudi po vzgoji in izobraževanju, zato ljudje ustanavljajo organizacije, da zadostujejo njihovim potrebam. Dalje bomo spregovorili o politiki in strategiji razvoja organizacije. Menimo, da imajo posamezniki, delovne organizacije in država precej skupnih, pa tudi različnih ciljev. Uspešnost zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev subjektov je odvisna od uspešnosti medsebojnega usklajevanja vseh zainteresiranih. Vzgojno-izobraževalni sistem je odprt sistem, kjer se spremembe dogajajo na več ravneh: na organizacijski ravni, na družbeni ravni, na kulturni ravni, na ekološki ravni in na ravni zunanje reforme izobraževanja. 

Ključne besede: dijaški dom, organizacija, vzgoja in izobraževanje, organizacijski cilji, organizacijske spremembe. 

dr. Metod Černetič, mag. Olga Dečman Dobrnjič