Partnerstvo staršev in učiteljev pri uresničevanju vzgojne funkcije

Razprave in raziskave

Povezovanje šole in staaršev je v mnogih razvitih državah pomembna komponenta socialne in šolske politike. V članku prikazujemo nekatere argumente, ki so v sodobni družbi potrebni za kompetentno in kontinuirano sodelovanje med družino in šolo. Cilj sodelovanja je ena od napomembnejših ciljev države, družine in družbe: vzgoja otrok. Napredek na vseh družbenih področjih zahteva od družine in šole drugačno vlogo pri vzgoji otrok. V zvezi s tem nastajajo novi, sodobni aspekti sodelovanja med šolo in starši. Spremenjeni odnosi v družbi zahtevajo od učiteljev nova znanja in kompetence pri vzgojno – izobraževalnem delu. Vse pomembnejše postaja partnerstvo med učitelji in starši. 

Ključne besede: razvoj otrok, vzgoja, starši, učitelji, partnerstvo. 

dr. Jasminka Zloković