Glasba kot element dela s skupino

Refleksije in razprave

Članek predstavlja glasbo kot medij, ki nam služi tudi pri delu s skupino. Z elementi glasbene terapije sledimo diagnostičnim, terapevtskim, sprostitvenim in družabnim ciljem. Glasba je predstavljena kot vir neverbalne komunikacije, ki motivira posameznika za delo in vključevanje v skupino. V prispevku sta izpostavljena ritem in zvok, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti vplivata na posameznika, na njegovo vedenje in počutje. Predstavljene so metode, ki jih glasbena terapija vključuje, ter cilji, ki jih želimo pri delu z mladimi s skupinskimi glasbenimi aktivnostmi doseči. 

Ključne besede: glasba, glasbena terapija, skupina. 

Ana Trtnik