Informacijski sistem v šolah in varovanje podatkov

Refleksije in razprave

Neustavljiva rast računalništva in komunikacij sili tudi šole kot organizacije v vse večjo odvisnost od informacijskih sistemov. Šole so organizacije in zanje ravno tako veljajo zakonske zahteve o varovanju podatkov, zato bomo v članku govorili o varovanju podatkov in informacijskih sistemih v šolah. Medtem, ko šole vse bolj prehajajo v sistem informacijskega poslovanja, so njihove informacije vse lažje dosegljive vedno večjemu številu ljudi. Vzporedno s tem pa se povečuje tudi možnosti zlorab, kot so npr. računalniške prevare, vohunstvo, sabotaže, zlonamerna koda, ipd.. Pri varovanju podatkov in informacij lahko rečemo, da varujemo tako podatke kot informacije, saj so podatki in informacije skoraj vedno sredstva z določeno vrednostjo in ne le goli podatki. Varovanje informacij izhaja predvsem iz treh osnovnih načel: neoporečnosti, zaupljivosti in razpoložljivosti. Predlagamo, da organizacija objavi sprejeto politiko in smernice za upravljanje elektronskega poslovanja, hkrati pa poskrbi, da se ta tudi pravilno izvaja. 

Ključne besede: šole, informacijski sistemi, podatki, informacije, varovanje podatkov. 

Lina Dečman