Prvi meseci bivanja dijakov v dijaškem domu

Refleksije in razprave

V članku so opredeljeni in razčlenjeni trije projekti, ki zelo pomembno vplivajo na prve mesece bivanja dijakov v dijaških domovih. V prvem, sprejemanje dijakov v dijaški dom, so poudarjeni naslednji vidiki: načrtovanje in sprejemanje projekta, komunikacija s starši in dijaki, organizacija prvega dneva skozi posamezne korake, sprejemanje in nameščanja dijakov v dijaški dom. V drugem, oblikovanje vzgojne skupine, so poudarjene sestavine vzgojne skupine in postopek oblikovanja vzgojne skupine na začetku in skozi šolsko leto. V tretjem, organiziranje vzgojne skupine, so poudarjene se tavine prenašanja pooblastil, oblikovanje funkcij s svojimi nalogami in odgovornostmi. Prispevek je nastal v okviru usposabljanja multiplikatorjev za dijaške domove, ki ga je finančno podprla Evropska unija iz evropskih skladov. 

Ključne besede: sprejemanje dijakov, oblikovanje in organiziranje vzgojnih skupin v dijaških domovih. 

Edelman Jurinčič