Vizija uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v »novem« šolskem sistemu

Refleksije in razprave

V članku je predstavljen vidik uporabe IKT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije) v Angliji in s tem posredno tudi v nekaterih drugih naprednih (arabskimi in evropskimi) državah. S pomočjo različnih študij svetovno priznanih organizacij (BESA, BECTA, European Schoolnet …) je nakazana smer razvoja in uporabe IKT na področju šolstva. Podrobneje sta predstavljena dva strateško pomembna vidika razmišljanja opremljanja šol s strojno opremo ter način financiranja VIZ (vzgojno-izobraževalnih zavodov) na področju IKT. Prikazane so tudi nekatere možnosti uporabe in nakazani ključni elementi, ki so potrebni za dobro nacionalno vizijo. 

Ključne besede: IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija), strategija, vizija, razvoj, kvaliteta življenja. 

Andrej Flogie, mag. Gorazd Ivan Gumzej