Čarovnica iz Zgornje Davče – permisivnost v drami

Sodobna literatura z vzgojno vsebino

Permisivnost, znamenje razvajenosti, ki predstavlja življenje z lahkotne strani, je kot družben pojav v intenzivnejši obliki zaživel od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje. Ni samo vzgojni problem, ampak družbeno stanje, ki v neki obliki, v nekem segmentu družbe živi še danes. Čeprav smo v družbi tveganja, se je čvrsto zakoreninil v tistem delu družbe, ki si družbeno življenje in življenje sploh predstavlja brez naporov, odrekanja in kakršnekoli prisile.Članek se permisivnosti loteva skozi gledišče leposlovja. Dramatik Rudi Šeligo skozi dramo Čarovnica iz Zgornje Davče ponazori zagate sodobne družbe – v užitkarjenje in neodgovornost usmerjen srednji razred. Slovstvena stvaritev odpira, tematizira in problematizira pogansko v človeku in družbi. 

Ključne besede: permisivnost, udobje, razvajenost, poganstvo, demonsko, mitsko, potrošništvo, neustvarjalnost, kapitalizem, socializem, literatura, drama. 

Primož Vresnik