Didatktična analiza spletnih učnih gradiv učenja na daljavo

Razprave in raziskave

V zadnjem desetletju je tehnološki napredek na področju informacijske tehnologije odprl nove možnosti in dal temu izobraževanju nove razsežnosti. Z učenjem na daljavo se tako danes ukvarjajo številne ustanove, ki se med seboj razlikujejo po formalnem statusu, po vrsti gradiv, po obsegu in načinu svetovanja in komunikacije z udeleženci, po didaktičnem konceptu itd. Prav slednji je izredno pomemben in včasih kar preveč površinsko upoštevan, zato ga v sestavku analiziramo.

Ključne besede: Izobraževanje na daljavo, učenje na daljavo, pouk podprt z računalnikom, interaktivnost, multimedija, videokonference, spletno učenje – poučevanje, spletna učna gradiva, didaktična izhodišča, didaktična učna gradiva, didaktični model, daljinske komunikacije, strategije, fleksibilno poučevanje. 

dr. Ivan Gerlič