Model kakovosti znanja – model implementacije bolonjskega procesa

Razprave in raziskave

V današnjem svetu je znanje ključni vzvod razvoja. Vpliv in oblikovanje okolja kot tudi možnost ustvarjanja in pozicioniranja v tem okolju je v veliki meri povezano z upravljanjem z znanjem. Proces upravljanja z znanjem je gibalna sila v spirali ustvarjanja znanja. Novo oblikovano strukturo znanja zahteva tudi sedaj zelo iskano ekonomsko znanje. Uporaba znanja v ekonomiji se dandanašnji ne jemlje le kot produkt ali nova poslovna priložnost. Poleg tega pa ustvarja tudi kritični okvir za razvoj znanstvene informacije. Podjetja sedaj iščejo predvsem aplikativne rešitve problemov, ki jih zaznajo in identificirajo v svojem poslovanju. Zavedanje, da naložba v izobraževanje prinaša odlične donose, rastoča potreba za vseživljenjsko učenje in kontinuirano širjenje znanja ob interdisciplinarnem pristopu, to vse je sistematično in upravičeno vgrajeni v model kakovosti znanja. Z implementacijo bolonjskega procesa pri izobraževanju ekonomistov (dodiplomski, podiplomski in doktorski študij) se zahteva neprestane spremembe, prilagoditve, inovacije in transparentnost modela. 

Ključne besede: znanstvena informacija, kakovost znanja, bolonjski proces.

dr. Maja Lamza – Maronić, Dr. Jerko Glavaš