Odnos ljudi do narave – vzgojne možnosti

Razprave in raziskave

V ravnanju z okoljem bodo v prihodnosti potrebne korenite spremembe. Mednje sodi tudi sprememba življenjskih vrednot. Marsikaj od tega je mogoče storiti v organiziranem vzgojno-izobraževalnem procesu v šoli, ki omogoča načrtno povezanost teoretičnega pouka s prakso in vpliva na ravnanje mladih ljudi. Sem sodi tudi športno področje, zato bo pedagogika športa morala bolj poudarjati in razvijati koncept, ki vzpostavlja pristen stik z naravo na osnovi doživetij in vtisov.

Ključne besede: narava, ljudje, šport, vzgoja.

dr. Franc Cankar