Pomen individualnega sodelovanja med šolo in starši

Razprave in raziskave

Vzgojitelji dijaških domov morajo sodelovati s starši dijakov, če želijo biti uspešni pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov z dijaki. Informacije, ki jih pridobijo s strani staršev in dobri odnosi med vzgojitelji in starši so temelj dobrega vzgojnega vplivanja na razvoj dijakov. Dijaški domovi kot organizacije in vzgojitelji kot posamezniki uporabljajo različne načine sodelovanja s starši, bistvo njihovega sodelovanja pa temelji na informiranju. V spodnjem tekstu bomo govorili o individualnem modelu sodelovanja med vzgojitelji in starši. Govorili bomo o tem, katere so prednosti individualnega sodelovanja med starši in vzgojitelji, o posrednem in neposrednem sodelovanju in o tem, katere oblike individualnega sodelovanja vzgojitelji in starši lahko uporabljajo. V članku bomo torej predstavili različne oblike in metode individualnih modelov komuniciranja med vzgojitelji dijaških domov in starši dijakov. 

Ključne besede: sodelovanje dijaki, starši, vzgojitelji, dijaški dom.

dr. Jasminka Zloković, mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič