Učna kultura v dobi tehnike

Razprave in raziskave

Študija ima namen prikazati teoretski in praktični temelj, na katerega se naslanja prevladujoča učna kultura. Tematizira učno kulturo v današnjem času, za katero avtor meni, da je opredeljena s tehniko. V prvem delu ima študija namen določiti značilnosti metafizike, ki dobi svojo končno obliko v novoveški znanosti. Obravnava tudi ustroj metafizike, ki svojo sled ohranja v sodobni vzgojni teoriji. V drugem delu študije pa avtor učno kulturo določa skozi analizo bistva tehnike, kjer ugotovi, da bistvo tehnike ni nič tehničnega ter da bistva tehnike ni mogoče obvladovati na tehnični način. 

Ključne besede: pedagogika, vzgojna teorija, učna kultura, novoveška znanost, bistvo tehnike. 

mag. Andrej Pavletič