Znanje informacijsko komunikacijske tehnologije in elektronski dnevnik v vzgojnem procesu dijaških domov

Razprave in raziskave

Informacijska tehnologija je postala sestavni del vzgojnega in pedagoškega procesa v dijaških domovih. Posledica tega je, da se v zadnjem času v dijaških domovih pojavljajo različne potrebe po dnevniku vzgojiteljevega dela v elektronski obliki, nastale pa so tudi nekatere že zelo dobre oblike elektronskega dnevnika vzgojiteljevega dela. Pojavlja pa se vprašanje o elektronski pismenosti in o znanjih s področja informacijsko komunikacijske tehnologije s strani vzgojiteljev in ravnateljev dijaških domov. Zato smo naredili raziskavo v kateri smo anketirali ravnatelje in vzgojitelje dijaških domov. Odgovvarjali so na vprašanja o njihovem znanju in uporabi IKT pri delu in v privatnem življenju. Vprašali smo jih tudi o mnenjih in stališčih o vsebini in obliki elektronskega dnevnika vzgojiteljevega dela. Elektronski dnevnik vzgojitelejvega dela je tudi inovacija v vzgojnem procesu. 

Ključne besede: Dijaški dom, dnevnik vzgojiteljevega dela, IKT tehnologija, inovacija, pedagoški proces, raziskava. 

mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič, Zdenko Rožman