Klima v dijaškem domu

Teorija in praksa

Raziskovanje klime v dijaškem domu je v primerjavi z raziskovanjem šolske klime precej manj pogosto, čeprav bi glede na to, da dijaki v dijaškem domu preživijo veliko časa, pričakovali, da bo raziskav več. Klima v dijaškem domu je okolje, ki ga ustvarjajo vzgojitelji, dijaki in delavci doma. Pozitivna klima dijakom omogoča, da zadovoljijo svoje potrebe in da maksimalno izkoristijo svoje potenciale. Izvedena je bila Anketa o počutju dijakov, da bi na ta način dobili informacije o klimi v dijaškem domu s strani dijakov. Rezultati so pokazali, da so dijaki v našem dijaškem domu razmeroma zadovoljni. Socialno okolje je torej takšno, da zagotavlja uspešno delovanje dijakov nasploh: čutijo pripadnost svoji vzgojni skupini, omogočena sta jim osebna rast in samopotrjevanje znotraj dijaškega doma kot sistema z jasno določenimi pravili in omejitvami. 

Ključne besede: klima v dijaškem domu, počutje dijakov, dijaški dom kot sistem.

Vesna Jančar