Medijska pismenost in vzgoja za medije

Teorija in praksa

Strokovnjaki ocenjujejo, da večina slovenskih mladostnikov nima potrebnih veščin in znanja, ki bi jim omogočala kritično ocenjevanje medijev. Procesi komercializacije medijev in nizka funkcionalna pismenost pričajo o nujnosti iskanja poti za medijsko opismenjevanje slovenskih mladostnikov. Prispevek opozarja na nujnost usposabljanja vzgojiteljev za vse ravni izobraževanja, v bližnji prihodnosti vidi dobre možnosti v prizadevanjih za dvig funkcionalne pismenosti, kamor bi morali nujno vključiti tudi medijsko pismenost. 

Ključne besede: komuniciranje, medijska pismenost, vzgoja za medije, poučevanje. 

Stanislav Kink