Nevrolingvistične spodbude za učinkovit vzgojni proces dijaškega doma

Teorija in praksa

Dobri medsebojni odnosi, jasna sporočila, dobro zastavljeni cilji … vsega tega si zagotovo želimo v našem osebnem in poslovnem življenju. Pri tem nam lahko v veliki meri pomaga nevrolingvistično programiranje (NLP). Z navedenim člankom se želimo kratko dotakniti temeljev NLP-ja: od kdaj, od kod, zakaj, kako, obenem pa vzgojiteljem in vsem ostalim pedagoškim delavcem predstaviti nekaj spodbud za čimbolj uspešno vzgojno delo z mladimi. 

Ključne besede: vzgojitelj, dijaški dom, nevrolingvistično programiranje, NLP, komunikacija, dober stik, dober odnos, jasna sporočila. 

Martina Šetina Čož