Strokovna ocena in pregled člankov

Uvodnik

Radovedni smo, tile »Iskalci in domski«, kar dokazujejo med drugim tudi naša strokovna dejanja. Ko sem, tale zadnji dan pred oddajo revije v tisk urejala končno obliko, sem ugotovila, da bi bila dvojna številka revije preobsežna, tako da sva se s predsednikom Skupnosti dijaških domov Slovenije Zdenkom Rožmanom odločila, da bosta do srečanja vzgojiteljev dijaških domov Slovenije izšli dve številki revije Iskanja. Upam, da vas do konca šolskega leta osrečimo še s tretjo, ki bo v večinskem delu usmerjena v vsebine, ki se poigravajo s pojmom, teorijo in prakso »alternativnih vzgojnih ukrepov«, ki so postali »alta« tema pedagoških in znanstvenih razprav in modni model vzgojne prakse. Zahvaljujem se vsem, ki ste »na etični in moralni pogon« napisali in oddali svoje prispevke ter tako obogatili našo revijo. 


Tokratna vsebina je razdeljena v štiri temeljna poglavja: razprave in raziskave, teorija in praksa, beremo za vas in sodobna literatura z vzgojno vsebino. Pestrost vsebin in razmišljanj avtorjev avtorjev, kot so dr. Jasminka Zloković, dr. Metod Černetič, mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Aco Cankar, dr. Maja Lamza, dr. Jerko Glavaš dr. Lence Miloševa, mag. Andrej Pavletič, Zdenko Rožman, Martina Šetina Čož, Stanislav Kink, Vesna Jančar, dr. Milan Polič, m.mag. Roman Vodeb in Primož Vresnik nas popelje v različne svetove in razmerja. Dotaknemo se filozofskih vsebin, kot so učna kultura v dobi tehnike, ki metafizično prikazuje praktične temelje in neke prevladujoče kulture s področja pedagogike in hkrati preidemo v realni, virtualni pedagoški svet učnih okolij na daljavo. Dalje se srečamo s spremembami, ki jih prinaša evro-okolje v članku, ki govori o kakovosti znanja in bolonjskih procesih. Kako multimedijsko okolje menja čustvena razmerja v razredu, spregovori znana makedonska psihologinja v članku Multimedijska zgodba in čustveno dobro počutje. Vsebine se dotaknejo tudi otrok s posebnimi potrebami, medijske pismenosti srednješolcev, celostnega NLP vzgojnega pristopa ter vzgojnih možnosti, ki jih ponuja okolje. Vsebina revije ponuja tudi modele individualnega sodelovanja s straši ter prikazuje motivacijske dejavnike in kulturo v skupini dijakov nekega dijaškega doma. V tekstu lahko najdete tudi znanstveni diskurz, razpršen v različne sfere življenjskih, pedagoških, socioloških, socialnih, etičnih in moralnih prepričanj. Tudi tokrat smo v zaključek vključili dramsko delo s pedagoško vsebino. Uživajte v branju in pišite nam!

mag. Olga Dečman Dobrnjič