Recenzija knjige Franc Žunkovič: Vodenje dijaških domov

Beremo za vas

Vsebino knjige je avtor razdelil v dve samostojni celoti, teoretični in empirični del.  V teoretičnem delu govori o dijaški domovih kot organizacijah ter o številu, vlogi in o  vrstah dijaških domov. Avtor govori o okolju dijaških domov ter njihovo vključenost v  okolje. Domove predstavi kot javne zavode. Najobširnejši del monografi je predstavlja  teorija vodenja, kar je tudi bistvena vsebina knjige. Govori o teorijah vodenja organizacij, sistemih vodenja organizacij in predstavi definicije vodenja pri različnih avtorjih. Piše o vrstah moči vodenja in politiki vodenja s poudarkom na načrtovanju politike javnega zavoda in predstavi ravnatelja kot vodjo.

Izhajajoč iz načel menedžmenta opiše trde in mehke dejavnike vodenja, govori o potrebnih lastnosti učinkovitih vodij, predstavi stile vodenja ter ravnateljevo vlogo pri uvajanju sprememb v organizaciji, kjer poudari možnosti tveganja za neuspeh pri uvajanju sprememb. Avtor izhaja iz predpostavke, da so spremembe pri vodenju v dijaških domovih potrebne, čemur je posvečen drugi del knjige.

Drugi del monografije prikazuje futurološko, kvalitativno in kvantitativno raziskavo. S pomočjo vprašalnika, ki je vseboval 17 vprašanj, so anketirani ravnatelji dijaških domov odgovarjali na različna vprašanja o njihovih vidikih in stališčih do vodenja.

Pestrost in večja validnost rezultatov raziskave je poudarjena s tem, da avtor empirične rezultate kvalitativno razlaga in medsebojno primerja situacijo v velikih in malih dijaških domovih. Tako išče razlike in povezav v stilih vodenja ravnateljev. 

dr. Metod Černetič, mag. Olga Dečman Dobrnjič