Recenzija knjige O. Dečman Dobrnjič, M. Černetič, Z. Rožman: Trendi in scenariji dijaških domov: futurološki pristop

Beremo za vas

Dijaški domovi Slovenije so majhen, a pomemben segment šolskega sistema. Kot so napisali avtorji, so kulturna stvarnost mnogih držav v svetu. Kot organizacije  so v fazi spreminjanja in uvajanja inovacij. Glede na trende, ki izhajajo iz raziskave, sem prepričan, da bodo našli pravo pot razvoja. Posebna odlika monografije so scenariji oziroma modeli dijaških domov prihodnosti.

dr. Vinko Skalar
 

Že dolga leta kot znanstvenica sodelujem s slovenskim dijaškimi domovi, saj sem doktorirala s tega področja pedagogike.  Menim, da je bila raziskava, ki je prikazana v monografij, nujno potreba za slovenski prostor. Njeni rezultati bodo v pomoč tako ravnateljem dijaških domov kot državi, da bodo lahko oblikovali enotno politiko razvoja dijaških domov v novem, evrookolju.

prof. dr. Anita Klapan

 
Futurologija je veda, ki se v sodobnem znanstvenem svetu vse bolj uveljavlja. Menim, da je za raziskovanje tako majhnega vzorca, kot so samostojni dijaški domovi v Sloveniji,  zelo primerna raziskovalna metoda. Avtorji so naredili zanimiv preplet raziskovalnih metod in tehnik. Pridobili in analizirali so rezultate, ki kažejo tako ravnateljem kot ostalim pristojnim za razvoj dijaškim domov pot k snovanju strategije in politike, ki lahko dijaškim domovom v okolju omogoča status konkurenčnih organizacij.

prof. dr. Sofija Vrcelj