Ženske v vodenju – ravnateljice dijaških domov v Sloveniji

Managament v vzgoji in izobraževanju

V prispevku, Ženske v vodenju – ravnateljice dijaških domov v Sloveniji, želim prikazati prisotnost žensk na teh mestih, ugotoviti vplive oz. ovire za povečanje prisotnosti žensk v vodenju. Teoretični del prispevka predstavlja vodenje kot obvladovanje ljudi, za kar je pomembno, ne samo prepoznavanje vedenja ljudi, pač pa tudi poznavanje samega sebe. Moč in sposobnost vodenja sta odvisna od osebnosti vodje in od organizacijske strukture, kateri se prilagaja stil vodenja. Mnogi avtorji, ki so analizirali ženske v vodenju, ugotavljajo veliko pozitivnega pri ženskih principih vodenja, ki so za zaposlene, v razviti družbi tudi bolj sprejemljivi. Kljub temu obstaja ovira »stekleni strop«, ki onemogoča ženskam vstop na najvišji vrh. Zaznati je, da postaja »stekleni strop« vedno bolj tanek, vendar še zmeraj obstaja. Drobec pozitivne usmeritve pri ženskah v vodenju daje raziskava, s katero sem v empiričnem delu želela pokazati na povečanje prisotnosti žensk pri vodenju dijaških domov in prevladovanje sodelovalnega stila vodenja pri njihovem vodenju. Z razvojem družbe se vedno bolj oži razkorak med moškim in ženskim delom, višje po lestvici zahtevnosti dela se pomikamo, manjše so razlike, bolj enakovredno so prisotne tudi ženske.

Ključne besede: ravnateljice, dijaški dom, žensko vodenje, raziskava.

Antonija Berden