Pojem organizacije in organizacijske strukture dijaškega doma

Managament v vzgoji in izobraževanju

V spodnjem prispevku govorimo o dijaških domovih kot organizacijah. Obstaja veliko definicij o tem, kaj so organizacije. Ena skupina definicij vidi v organizaciji predvsem formalne procese, druga neformalne procese, v našem tekstu bomo omenili sistemsko teorijo. Vsekakor pa velja, da so organizacije organiziran dinamičen in statičen sistem, ki ga lahko izrazimo z organizacijsko strukturo. Tipičen prikaz organizacijske strukture je organigram (organizacijska karta). V njem so grafično predstavljeni sestavni deli organizacije po različnih ravneh, pa tudi formalne povezave med temi deli. V zadnjem delu članka prikažemo tudi organizacijsko strukturo dijaškega doma.

Ključne besede: organizacija, struktura, procesi, dijaški dom.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič, Zdenko Rožman