Avtohtono znanje »domorodcev« na vzhodu demokratične republike Kongo v Centralni Afriki

Raziskave in razprave

Dandanes se mednarodne organizacije zavzemajo za spoštovanje in zaščito znanja in sposobnosti avtohtonih ljudi (domorodcev) manj razvitih okolij. Zaradi vloge teh organizacij je sedaj avtohtono znanje »domorodcev« prepoznavno kot eden ključnih elementov za nadaljni razvoj, posredovalo naj bi se naslednjim generacijam in tako ostalo ohranjeno.V tem članku je avtohtono znanje prikazano kot naraščajoče in kompleksno znanje, katerega kompetence, praksa in predstavitve so pridobljene in možne le preko rednih kontaktov z naravnim okoljem. Osnovna znanja so orientirano na rokodelstvo, to je tudi način dela, kjer so orodja izdelana popolnoma ročno, z uporabo preprostih orodij in tradicionalnih metod. Ta članek govori o avtohtonem učenju. Fokusira na znanje ljudstva (domorodcev –bahunde), ki živijo na vzhodu demokratične republike Kongo, v Centralni Afriki. Socialno ekonomski problemi, s katerimi se soočajo bahunde od kolonizacijske ere vse do danes prikazujejo, da so bili bahunde zaničevani s strani ljudi, ki so jim zavidali njihovo rodovitno zemljo. Tako so nastale situacije, ki niso dale ljudstvu bahunde priložnosti, da bi se razvili. Kot premaganci vnaprej planiranih vojn, bahunde niso mogli z lahkoto napredovati v njihovem tradicionalnem znanju. Članek predstavlja primere avtohtonega znanja, ki so opisani v tabeli v skladu z vsebinsko usmeritvijo (pravili). Kljub neuspešnosti uporabe orodja v avtohtonem znanju ljudstva hunde, članek prikazuje, da imajo bahunde znanje in znanosti, razvito zdravstvo in umetnost. V tem dokumentu je prav tako analizirana njihova izobraževalna pedagogika. Članek prikazuje trenutno situacijo avtohtonega znanja ljudstva hunde in trud, ki je bil vložen za rešitev problema. Članek vsebuje tudi predloge za rešitev situacije.

Ključne besede: avtohtono znanje ljudi, praktične kompetence, kolonizacija, marginalazicija, naravno okolje.

dr. Mbikyo Mulinga Damien Makerere