Dijaški domovi v Sloveniji v odnosu do intelektualnega kapitala

Raziskave in razprave

Članek v prvem delu govori o vpadu števila dijakov v dijaške domove v Sloveniji.V nadaljevanju prikazuje rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med vzgojitelji dijaških domov. Zanimalo nas je, kakšen odnos imajo vzgojitelji dijaških domov do znanja saj menimo, da je znanje zaposlenih intelektualni kapital, ki kaže do poti razvoja dijaških domov. Z raziskavo smo preverjali, kakšna so stališča vzgojiteljev do stalnega strokovnega izobraževanja. Vprašali smo jih o pomembnosti vseživljenjskega učenja, katere so oblike njihovega izobraževanja, koliko so aktivni na strokovnem področju ter kakšen je odnos ravnateljev do izobraževanja. Ker je v informacijski družbi dostopnost do interneta eden od osnovnih pogojev stika s svetovnimi e-informacijami, smo jih povprašali tudi o njihovi možnosti uporabe interneta v službenem času. Rezultate raziskave prikazujemo v spodnjem tekstu. Intelektualci, torej izobraženi ljudje, ki svoja znanja sprotno nadgrajujejo in se vseživljenjsko izobražujejo, imajo nova znanja in ideje, ki so pogoj za uvajanje inovacij v poslovni proces. Menimo, da je uvajanje inovativnosti in inovacij v dijaške domove edina pot do obstoja in razvoja dijaških domov kot organizacij.

Ključne besede: intelektualni kapital, razvoj, vseživljenjsko učenje, raziskava, vzgojitelji, dijaški dom.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, izred. prof. dr. Metod Černetič