Interesne dejavnosti računalništva v srednjih šolah

Raziskave in razprave

Članek predstavlja delni prikaz rezultatov raziskave »Stanje in trendi uporabe računalnikov v slovenskih osnovnih in srednjih šolah«, ki jo avtor izvaja vsaki dve leti za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport ter projekta »Informatizacija SLO šolstva«. Predstavljen je del rezultatov didaktične problematike pouka Informatike s poudarkom na izvajanju interesnih dejavnosti računalništva v slovenskih srednjih šolah.

Ključne besede: izobraževalni sistem, računalnik v izobraževanju, didaktična problematika, raziskava, računalniško – informacijsko opismenjevanje, srednja šola, interesne dejavnosti – krožki.

dr. Ivan Gerlič