Položaj, socialni status, identiteta, izražanje pripadnosti in kulture: primer osnovnošolskih učiteljev

Raziskave in razprave

Pričujoča študija govori o vplivu kulture na učiteljevo profesionalnost, na njegove odzive v okolju in na njegovo delo. V namen raziskave je bilo intervjuvanih 33 tajvanskih osnovnošolskih učiteljev. Rezultati raziskave nam povedo, da imajo tajvanski osnovnošolski učitelji boljši položaj tam, kjer je družba bolj razvita in imajo boljše okoljske izzive fizičnega in psihičnega okolja. Okolje ustvarja izobraževalno polje, v katerem se razvija močan čut profesionalne identitete. S pomočjo takšne identitete so naši intervjuvanci pokazali močno predanost lastnemu poučevanju. Hkrati je zaslediti trende ideologija »depolitiziranosti«, v kateri lahko pričakujejo, da bodo vzgoja in njene inštitucije neodvisne od političnih moči strank, da bodo lahko ohranile znanstveno in strokovno neodvisnost, nevtralnost in objektivnost. Učitelji v raziskovalnem vzorcu so pokazali zelo malo zanimanja za vključevanja v kolektivna in še manj za industrijska gibanja in združevanja. Omenjeni fenomen potrjuje teorijo Basila Bernsteina, ki govori o interakciji »znotraj področja« in »med področji« nanašajoč se na identiteto in interakcijo z drugimi.

Ključne besede: kultura učiteljev, profesionalna identiteta, mnenja učiteljev, Basil Bernstein.

Ph.D. Tien-Hui Chiang