Informacijska zasebnost in osebni podatki

Refleksije in ideje

Raven varovanja pravic in svoboščin kot civilizacijske dobrine ne dosega vedno ravni dogovorjenih standardov. Razvoj varstva pravic srednješolske populacije v Sloveniji kaže na jasno izraženo željo mladostnikov po uresničevanju njihove pravice za sodelovanje v preprečevanju institucionalnega nasilja kot je prisila, nezmožnost izbire, avtoritarnost, zatiranje ustvarjalnosti, drugačnosti. Šolsko okolje je poleg družine najprimernejše okolje, kjer se morajo dijakinje in dijaki postaviti po robu najrazličnejšim kršitvam pravic v učnovzgojnem procesu. Temeljni problem pravice do zasebnosti je v tem, da je slabo definirana, poleg tega pravica do zasebnosti pogosto vstopa v kolizijo z drugimi pravicami in interesi.

Ključne besede: človekove pravice, šolska zakonodaja, zasebnost, pravice dijakov.

Stanislav Kink