Pozitivna psihologija: pozitivna čustva in čustvena inteligenca

Refleksije in ideje

V prispevku poudarjamo pomen pozitivnih čustev in čustvene inteligence. Iščemo odgovore, kako čustva vplivajo na naše življenje. Teorija “broaden-and-build” (Fredrickson, 1998; 2001) predvideva, da lahko pozitivna čustva uporabimo v različnih pogledih. Pozitivna čustva usmerjajo pozitivno vedenje, s pozornostjo in razumevanjem (kognicijo) ustvarjajo prostor za ustvarjalno, raziskovalno in inovativno razmišljanje. Pozitivna čustva ustvarjajo osebnostne in socialne spretnosti posameznika ter pomagajo graditi boljše življenje posameznika v prihodnosti. Fredricksonova teorija je povezava med dvema osnovnima sistemoma psihologije: kognitivnimi in čustvenimi sistemi. S povezavo teh dveh teorij je očitno, da je uporaba pozitivnih čustev pomembna spretnost za posameznikovo osebnostno in socialno delovanje.

Ključne besede: pozitivna čustva, vedenje, čustvena inteligenca, socialne spretnosti.

dr. Lence Miloseva