Tutorstvo – oblika za učenje v fluidni moderni?

Refleksije in ideje

Besedilo razvija tezo, da je izobraževanje v fluidni moderni osredotočeno na procesnost učenja in posameznikovo identizacijo. V izobraževanju se pojavljajo nove oblike za individualno delo in delo v malih skupinah. Ena od teh je tutorstvo. Prvi del opisuje dejavnike, ki vplivajo na vpeljevanje tutorstva v različna okolja. Drugi del predstavi empirično raziskavo o vrstniškem tutorstvu. Ugotavlja, da je tutorstvo fleksibilna oblika, ki tvori celoto z mentorstvom, s svetovanjem in svetovalnim mentorstvom (coaching).

Ključne besede: učenje, izobraževanje, tutorstvo, svetovanje.

dr. Nives Ličen