Vpliv socialne pedagogike na proces integracije/inkluzije v dijaškem domu

Refleksije in ideje

Članek govori o vplivu socialne pedagogike na proces integracije/inkluzije v dijaškem domu ter o svetovalnem odnosu vzgojiteljev do dijakov s posebnimi potrebami ob vsakdanjih družbenih spremembah.

Ključne besede: dijaški dom, posebne potrebe, integracija/inkluzija, socialna pedagogika.

Nataša Privošnik