Estetika in elektronski mediji v obdobju postfeminizma

IKT v vzgoji in izobraževanju

Povzetek Tekst Estetika in elektronski mediji v obdobju postfeminizma obravnava sodobno in dinamično tematiko umetniške uporabe, estetskega vrednotenja in psihološkega vpliva elektronskih medijev na človeško življenje. V tekstu prikazujemo rezultate analitičnega raziskovanja masovnih elektronskih medijev, kot so: fotografija, fim, televizija, video, računalnik in multimedija. Omenjeni mediji niso več pod vplivom klasičnih vrednot, ampak v estetiko vnašajo nove ideje in izhodišča. Nova estetika nas je zanimala z vidika individualizacije in povečane individualnosti v elektronskih medijih, še posebno pozornost pa smo usmerili k orkestralnim multimedijskim performansom. Raziskavo smo utemeljevali z dosežki sodobne globalne transpersonalne psihologije, ki se nam zdi primerna za celosten uvid v problem individualnosti brez spolne diskriminacije, kot jo zasledimo v sodobni postfeministični teoriji.

Ključne besede: elektronski mediji, estetika, multimedija, performans, postfeminizem

mag. Vesna Srnić