Medijski proizvod kot rezultat izobraževanja oblikovalcev medijev na Pedagoški fakulteti v Somboru

IKT v vzgoji in izobraževanju

Glede na nove pogoje življenja in učenja, se v skladu z novimi pogoji življenja in dela, pojavlja nova izobraževalna paradigma. Njeno bistvo je, da od šole zahteva tudi ponudbo izobraževanja s področij novih tehnologij, kot so multimedije in internet, kar pogojuje potrebo po novih didaktičnih sredstvih, kar pa posledično radikalno menja obstoječi proces učenja in poučevanja. V današnjem svetu se izobraževanje ne zaključi s pridobljeno diplomo na akademski ravni, ampak proces učenja traja vse življenje. Neobhodno je, da moramo mlade pravočasno pripraviti na takšne spremembe in jim ponuditi možnosti izobraževanja za uporabo tehnoloških inovacij, da bodo lahko kreativno in enakopravno opravljali svoje delo. Na Pedagoški fakulteti v Somboru se, glede na „svetovno digitalno revolucijo“, izobražujejo strokovnjaki za oblikovanje medijev v izobraževanju.

Ključne besede: mediji, oblikovalec medijev, medijski proizvod.

dr. Vukan Popović