Profesionalni razvoj programske opreme ELEVATE za oblikovanje e-učnih programov

IKT v vzgoji in izobraževanju

Avtorji predstavijo podjetje ELEVATE, ki okolju ponuja računalniško programsko opremo v namen profesionalnega razvoja pedagoških delavcev in pedagoških procesov usposabljanja. Predstavijo strategijo prilagajanja podjetja ELEVATE poslovnim potrebam svojih strank. Prikažejo progresivni razvoj SMEs na področju uporabne programske opreme za usposabljanja svojih strank, ki poteka preko omrežij, kar je pomembna konkurenčna prednost ponudbe ELEVATE, saj tako povečajo okolje za usposabljanje in certificiranje e-znanj, ki vključuje uporabo programske opreme za delo v pedagoško dokumentiranem procesu usposabljanja. Tak način posredovanja znanj omogoča razvoj programske opreme SMEs za izvedbo inovativnih e-izobraževalnih storitev. Ker je programski razvoj SMEs omejil vire in jih porazdelil v raziskovalne in razvojne aktivnosti glede na sekundarne skupne cilje, vključno z e-usposabljanjem v produkcijski uporabi programskih produktov, ELEVATE daje SMEs možnost razvoja in izvajanja visoko kakovostnih virov usposabljanja.

Ključne besede: e-učenje, sposobnosti, spretnosti, usposabljanje, programsko podjetje, profesionalni razvoj.

dr. Iraklis Paraskakis, dr. Stelios Pantelopoulos, dr. Kostas Kalaboukas