Sodobni mediji v izobraževanju – primer Produkcije didaktičnih filmov

IKT v vzgoji in izobraževanju

Pravilno pripravljen didaktični film lahko skrajša čas potreben za zaznavanje za 10–40 %. Danes pomen didaktičnih filmov konstantno narašča. Predstavitev eksperimentov, ki so izvedljivi le v posebnih pogojih v znanstvenih laboratorijih, odkritja in zgodovina iznajdb, vse to je mogoče predstaviti le s pomočjo filmskih posnetkov. Filmi v obliki kratkih sekvenc se tako vedno pogosteje uporabljajo v multimedijskih didaktičnih programih.

Ključne besede: mediji v izobraževanju, tehnični didaktični pomeni, didaktični film.

dr. Waldemar LIB