Alternativni vzgojni ukrepi – analiza raziskave v dijaških domovih

Raziskave in razprave

V dijaških domovih je začel septembra 2006 veljati Pravilnik o bivanju v dijaških domovih, katerega inovativnost je ta, da vključuje alternativne vzgojne ukrepe. Tako zapisan pravilnik bistveno posega v pravno formalni vzgojni red, ki je do sedaj veljal na področju vzgoje v dijaških domovih, saj daje vzgojiteljem možnost, da se pri vzgojnem vplivanju na oblikovanje celostne osebnosti dijakov namesto formalnih sankcij poslužujejo alternativnih vzgojnih ukrepov, ki temeljijo na avtonomiji, kompetenci in odgovornosti vzgojiteljev, dijakov in njihovih staršev. Kazen kot posledica neprilagojenega vedenja v obliki formalnega papirnatega zapisa prehaja v komunikacijo med vzgojiteljem, dijakom in starši. Cilj te vrste komunikacije so boljši medsebojni odnosi, spoštovanje pravil in upoštevanje meja, ki veljajo znotraj neke vzgojno-izobraževalne organizacije. Z anketno raziskavo, ki smo jo septembra izvedli med vzgojitelji in ravnatelji dijaških domov in katere analizo prikazujemo v tem diskurzu, smo pridobili stališča anketirancev o novem vzgojnem modelu. Na anketna vprašanja, ki so bila razdeljena na pet tematskih sklopov, je odgovarjalo 22 ravnateljev in 28 vzgojiteljev. V sklopu raziskave pridobljena stališča o alternativnih vzgojnih ukrepih smo analizirali in med seboj primerjali. Hkrati pa nam je raziskava pokazala nekatere šibke elemente, na katere moramo biti pozorni pri uvajanju inovacije v vzgojno-izobraževalni proces.

Ključne besede: dijaški dom, vzgojni ukrep, odnos, dijaški dom, ravnatelj, vzgojitelj.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, Tadeja Rink