Nekatere značilnosti dijaških domov

Raziskave in razprave

V članku opredelimo dijaške domove kot vzgojno-izobraževalne organizacije s stališča različnih avtorjev in prikažemo organiziranost dijaških domov v slovenskem šolskem sistemu. Dalje spregovorimo o različnih organizacijskih oblikah dijaških domov in jih umestimo po različnih državah: Sloveniji, Hrvaški, Angliji, Franciji, Japonski, idr. Dijaške domove v Sloveniji primerjamo z dijaškimi domovi po svetu iz treh vidikov: organizacijskega, vzgojno-izobraževalnega in finančnega vidika. Ugotovimo, da se ne glede na različna poimenovanja organizacij v dijaških domovih izvaja vzgojno-izobraževalno delo na različne načine in v različnih oblikah.

Ključne besede: šolski sistem, dijaški domovi, vzgojno-izobraževalno delo, organizacijska oblika, primerjava.

mag. Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič