Nekateri vidiki nasilnega vedenja osnovnošolskih otrok – problem družine, šole in družbe

Raziskave in razprave

Družbena občutljivost za probleme otrok in pedagoška kompetentnost učiteljev sta dva od temeljnih pogojev za izpolnjevanje nekaterih najpomembnejših ciljev izobraževanja – razvoja in zaščite otrok. Rezultati raziskave opravljene na vzorcu 161 osnovnošolskih otrok kažejo, da je veliko otrok izpostaljenih nasilju v družini in šoli. V raziskavi odkrito pomanjkanje socialne podpore otrokom s strani učiteljev, kaže da je potrebno nadaljnje sistematično raziskovanje odnosov med vrstniki ter razlogov za nizko odzivnost učiteljev na nasilje. Rezultati te raziskave kažejo na potrebo po ponovnem pregledu izobraževalne prakse, v kateri je veliko pozitivnih izkušenj s preprečevanjem nasilja, ki so snovane na razvoju kognitivnih in socio-emocionalnih kompetenc otrok.

Ključne besede: odnosi med otroki, nasilje, vrstniki, starši, učitelji.

dr. Jasminka Zloković