Z razvojnim vodenjem šole do kakovosti

Raziskave in razprave

V prispevku je predstavljena slovenska Osnovna šola Brežice in njena prizadevanja za razvoj kakovosti. Izpostavljeno je razvojno vodenje šole s pomočjo uporabe modela odličnosti. Opisan je način, kako šola vgrajuje model v svoje delo, predstavljena pa so tudi merila in kazalci uspešnosti.

Ključne besede: vodenje šole, razvoj, model odličnosti, kakovost.

mag. Marija Lubšina Novak, dr. Franc Cankar, dr. Amalija Žakelj