Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vzgojnih stilov pri vzgojiteljih v dijaških domovih

Teorija in praksa

V prispevku se bomo dotaknili vzgoje in vzgojnih stilov, ki se pojavljajo pri načrtnem ali nenačrtnem delu z mladino. Kateri dejavniki vplivajo na izbiro vsakokratnega vzgojnega stila, ki ga uporablja profesionalni vzgojitelj/vzgojiteljica pri delu z dijaki v dijaškem domu? Katera znanja morajo pridobiti in uporabljati vzgojitelji za smotrno uporabo pravilnih/primernih vzgojnih stilov pri svojem delu? Ali vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo samo en stil, ali je vzgoja mešanica več vzgojnih stilov, ali se to dogaja na zavedni ali nezavedni ravni, ali so vzgojitelji usposobljeni do te mere, da jim posamezni vzgojni stili niso tuji in da so sposobni uporabiti glede na vzgojno situacijo oz. glede na skupinsko dinamiko oz. glede na potrebno delo s posameznim dijakom? Na kaj morajo biti pri izbiri vzgojnih stilov še posebej pozorni vzgojitelji v heterogenih vzgojnih skupinah? Vzgojitelj mora biti pripravljen na posledice uporabe določenega vzgojnega stila, ne glede na to, ali so le-te pozitivne ali negativne.

Ključne besede: vzgoja, vzgojni stili, dijaki, dijaški dom, vzgojna skupina, vzgojitelj.

Franc Tehovnik